Björn
Cederberg

Böcker

Berlinmuren – Berättelser om  en plats och ett tillstånd 

Berlinmuren var världens hårdast bevakade och mest spektakulära gräns, 1961-1989. Muren delade inte bara staden Berlin, den var också den främsta symbolen för Tysklands, Europas och hela världens delning mellan USA och Sovjet under det kalla kriget.
Berlinmuren – Berättelser om 
en plats och ett tillstånd 
Stockholm 2009.
Bokförlaget Mormor.
Häftad. 152 sidor.

I början var Berlinmuren bara taggtråd, delvis köpt från Västtyskland och exporterad till DDR via Sverige. Senare blev muren nästan omöjlig att passera. Över 200 människor sköts ihjäl vid muren.

Björn Cederberg tar oss med på en vandring längs den gamla muren i Berlin. Han har besökt staden flera gånger varje år sedan 1979. Han har också bott i Berlin i perioder. Björn berättar murens historia såsom han själv och flera andra upplevde den.

Vi får träffa många människor: Ret Langmeyer som var östtysk gränssoldat, vaktade muren. Idag undervisar han i tyska för invandrare. Conny Schleime, östtysk konstnär som utvisades från DDR och sen upptäckte att hennes konst inte var politiskt korrekt i USA heller. Corinna Hoffmann, uppväxt i Västberlin. Hon blev varse muren först när den föll. Wolfgang Templin, oppositionell i DDR. Vi träffar också Stasi-förrädaren Sascha Anderson, den östtyske punkaren Ingmar som flydde till den västtyska ambassaden i Prag där han tillbringade två månader tillsammans 4000 andra Östtyskar. Dessutom berättas givetvis historiken från muren.